An Sao Tử Vi - Tử Vi Đẩu Số 紫微斗数


 

PHONG THUY LE GIA


 
 


Một số ký hiệu:
        (M) = Miếu địa (Best Location)
        (V) = Vượng địa (Prefer Location)
        (D) = Đắc địa (Above Average Location)
        (B) = Bình hòa (Average Location)
        (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng : Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
        Đen: Thủy (Water)
        Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)